Piątek, 24 marca 2017 Imieniny: Gabriela, Marka, Szymona
A+ A+ A+

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów i klas drugich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Szkolenia obejmują: po jednej godzinie dla uczniów klasy IV i klasy VI szkół podstawowych, po jednej godzinie dla uczniów klasy II gimnazjum oraz po dwie godziny dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski do udziału w konkursie współfinansowanego z FIO na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego. Kwota udzielanego mikrograntu to 5000 zł.

Relizator może złozyć 2 oferty na mikrogrant, a minimalny czas realizacji jednego mikrograntu to 90 dni. Mikrogranty będą realizowane w okresie od 20 kwietnia do 31 października 2017 r.

Więcej informacji na stronie organizatorów: Konkurs Centrum dla Rodziny

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji Olsztyna poza granicami Polski świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna w 2017 roku.
Termin składania ofert upływa z dniem 30.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.  

Ogłoszenie

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna, zapraszamy wszystkie organizacje, które planują złożyć projekt, na indywidualne konsultacje, które odbędą się
w bibliotece Planeta 11 przy al. Piłsudskiego 38 , w dniu 10 marca 2017 r. w godz. 14.00 – 17.00.

 

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat warunków składania ofert oraz skonsultować napisany projekt. Informacji udzielać będą panie Gabriela Konarzewska – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Izabela Sowa-Dudulewicz oraz Anna Wolęcka – inspektorzy w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków i Monika Michniewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin