Czwartek, 19 stycznia 2017 Imieniny: Marty, Henryka, Mariusza
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Olsztyniak, z siedzibą przy ulicy Wańkowicza 1, 10-684w  Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: Ewa Walczak, ul. Mroza 20 D /19, 10-692 Olsztyn.

Likwidator

Ewa Walczak

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu". Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie w zakresie "Szkolenia i doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu”.

Prezydent Olsztyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych”
 w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań publicznych. Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 (na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej“); do 13 stycznia 2017 (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 (pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).