Środa, 26 kwietnia 2017 Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Emanuela
A+ A+ A+

26 kwietnia (od 11.00 do 15.00) w Olsztynie, w Koszarach Funka przy ul. Kasprowicza 4 świat reklamy spotka się z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Wydarzy się to w ramach programu „Watch it!”, który propaguje wykorzystywanie darmowego czasu antenowego w mediach publicznych przez organizacje.

 

Do wzięcia jest aż 9 radiowych i znacznie więcej telewizyjnych minut każdego dnia – tyle daje bezpłatnie telewizja publiczna i Polskie Radio organizacjom na emisję ich spotów.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na seminarium z cyklu Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim. Tym razem tematem będzie stan edukacji obywatelskiej w naszym województwie.

Regulamin konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” na rok 2017

 

§ 1

1. Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, zwanego dalej Konkursem.

2. Podstawą przyznania grantu jest zgłoszenie programu o tematyce ustalonej przez Walne Zgromadzenie i podanej w §2 oraz częściowe zaangażowanie środków własnych lub z innych źródeł.

3. Liczba programów zgłaszanych przez miasto/gminę – członka Stowarzyszenia jest dowolna, ale dofinansowanie mogą uzyskać maksymalnie 2 projekty.

 

§ 2

Tematy konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2017 roku:

1. Depresja.
2. Zdrowie w każdym wieku.
3. Zdrowie i środowisko.

PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2017

Przedmiot konkursu: zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowaniew zakresie realizacji: „Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia”.

1. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:
1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 1817),
2) uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”,
3) zawarta z podmiotem umowa dotycząca szczegółowych i ostatecznych terminów oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Regulamin