Niedziela, 26 maja 2019 Imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny
A+ A+ A+

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Samorządu WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania WKŁADU WŁASNEGO DOPROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, TJ. SPOZA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.


Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 100 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł

.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również DO DNIA 11 MAJA 2018 R. - należy składać oferty.


Link do ogłoszenia konkursowego:
http://bip.warmia.mazury.pl/912/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-majacych-znaczenie-dla-rozwoju-kapitalu-spolecznego-regionu-w-zakresie-dofinansowania-wkladu-wlasnego-do-projektow-finansowanych-z-funduszy-zewnetrznych-tj.-spoza-wojewodztwa-warminskomazurskiego-w-szczegolnosci-z-szeroko-rozumianego-zakresu-rozwoju-sektora-pozarzadowego-rozwoju-wolontariatu-i-rozwoju-aktywnosci-spolecznej-i-obywatelskiej-mlodziezy.html

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin