Czwartek, 17 stycznia 2019 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
A+ A+ A+

Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia Pomocy Osobom po Udarach i Urazach Mózgu „Con Cresco” z siedzibą w Olsztynie. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na adres: ul. Malewskiego 4/14, 10-686 Olsztyn


Anna Marlęga
Likwidator

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Samorządu WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania WKŁADU WŁASNEGO DOPROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, TJ. SPOZA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży.

Pajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutujeorganizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonychubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywianiadzieci w regionie.

19 kwietnia odbędzie się już trzecie seminarium od czasu rozpoczęcia realizacji „Programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim" w ramach współpracy Samorządu Województwav Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi. Organizatorzy chcą podzielić się swoim dotychczasowym doświadczeniem, a także zaprezentować inne narzędzie wspierania inicjatyw młodzieży, które może stać się inspiracją dla uczestników spotkania. Przede wszystkim jednak zależy im na rozmowie o tym, co zrobić, aby młodzież miała więcej możliwości realizacji swoich pomysłów.

Newsletter

Więcej informacji? Zostaw swój e-mail.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Regulamin